1969

La Cooperativa Escolar Guinardó funda l’escola Àngels Garriga, ubicada en un primer moment al carrer dels Castillejos de Barcelona.

1971-1976

La Cooperativa compra les finques del carrer Gallecs, 18 a 22, de Barcelona, i paga la construcció del nou edifici de l'escola a la seva ubicació actual.

1981

L’escola inaugura el nou edifici i torna a demanar al Departament els solars adjacents a l'escola.

1987

La Cooperativa Escolar Guinardó cedeix gratuïtament la titularitat del centre, el solar i l'edifici a l'Ajuntament i a la Generalitat, en el marc del conveni del CEPEC. A canvi, l'Ajuntament es compromet a ampliar l'escola utilitzant els dos solars adjacents a l’escola.

1999

Incomplint el pacte a què es va arribar el 1987, l’Ajuntament permet la venda del solar superior adjacent a l’escola (carrer de Gallecs, 14-16) i s’hi construeix una residència de gent gran.La Gerència de l’Institut Municipal d'Educació signa un informe, de 6 de setembre de 1999, on estableix que l'escola Àngels Garriga disposarà de solar del carrer de Gallecs, 24, i el Consell del Districte d'Horta Guinardó assigna aquest solar a l'escola. En cap moment es fa efectiva aquesta assignació i l’escola arriba a disposar mai de solar del carrer Gallecs, 24.

2000-2011

L’escola i l’AFA demanen periòdicament al Districte que, d'acord amb el pacte de 1987, confirmat per l'informe de Gerència de l'Institut Municipal d'Educació, de 6 de setembre de 1999, adquireixi el descampat del carrer de Gallecs, 24.

2012

Quan l'Ajuntament aprova la construcció d'un ascensor a les escales de davallada de Gallecs, l'escola intensifica la demanda per a una actuació integral a la zona i perquè s'aprofiti per trobar una solució al descampat de la davallada de Gallecs.

2013

L’escola i l’AFA demanen a l’Ajuntament formar part del projecte Camí escolar, Espai Amic.

2015

Barcelona en Comú guanya les eleccions a l’Ajuntament de Barcelona. En el programa electoral d’aquesta formació política hi apareixia la següent actuació: «Adequar el solar del costat de l'escola Àngels Garriga com a espai verd amb jocs infantils metre no es faci l'ampliació de l'escola».

Abril 2016

El gerent del Districte, el senyor Eduardo Vicente, compareix a l’escola i es reuneix amb l’equip directiu i membres de la junta de l’AFA. Manifesta que la compra del descampat no és prioritària per l’Ajuntament en aquest mandat i que les actuacions previstes en el programa electoral no tenen per què fer-se, que són orientatives.

Septembre 2016

L’escola i l’AFA reben un correu dels propietaris privats del solar, que manifesten que el volen vendre. Per primera vegada, l’escola i l’AMPA té coneixement de qui són els propietaris del descampat: dos de privats, que fins ara no estaven identificats, i l’Ajuntament de Barcelona.

Març 2017

L'escola i l'AFA, es reuneixen amb els dos propietaris privats del descampat, que manifesten que volen que l’Administració els expropiï, però manifesten que tenen ofertes de compra del descampat de dos centres religiosos. Els propietaris entenen les demandes de l'escola amb el descampat i estan d'acord que els infants de l'escola facin ús de totes les possibilitats del descampat dins l'horari escolar.

Septembre 2017

Durant la jornada del Dia sense cotxes, la regidora del Districte, Mercedes Vidal, compareix a l’escola Àngels Garriga i informa que finalment l’Ajuntament comprarà els dos solars del descampat.

Gener 2018

Els propietaris dels solars envien un correu electrònic a l’escola i a l’AFA en què informen que el gerent del Districte, el senyor Eduardo Vicente, els ha comunicat que l’Ajuntament no comprarà els solars.

Març 2018

L'Ajuntament proposa a l'escola una operació entre solars: l'hort que fa servir l'escola des de 1997 seria adquirit per una escola privada per edificar-lo i l'escola passaria a fer ús de la muntanyeta (sense cap compromís de condicionament d'aquest). L'escola i l'AFA, entenent que aquest procés implica la pèrdua d'un espai verd municipal pel barri i per la importància de l'hort de l'escola, no accepten la permuta i així ho fan saber a l'Ajuntament.

Maig 2020

Actualment, tot i el deute històric que l’Ajuntament té amb l’escola de comprar els solars del descampat no tenim cap notícia que ho vulgui fer efectiu; per aquest motiu presentem el projecte “Recuperem la Muntanyeta de l’Escola Àngels Garriga!” al procés participatiu de pressupostos participatius a través de la plataforma Decidim Barcelona.

Març 2021

La nostra proposta és acceptada a la segona fase dels pressupostos participatius de Barcelona. Ara toca recollir suports i fer-ho possible!